Pacjenci z uszkodzeniem CUN (udary mózgu, guzy mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, SM, SLA), wymagają zupełnie innej formy fizjoterapii. Pracując z takim chorym posługuję się metodami neurofizjologicznymi (PNF, NDT Bobach Krawczyk).

Rehabilitacja ma na celu (na ile  to możliwe) odtworzenie funkcji utraconych przez chorobę lub skompensowanie ich, umożliwiając choremu powrót do samodzielności.

Rehabilitację trzeba rozpocząć możliwie jak najwcześniej, nawet w domu chorego. Podczas takiej wizyty pokazuję w jaki sposób opiekować się pacjentem, jak poprawnie go sadzać czy pionizować, tak żeby czynności te w miarę możliwości aktywowały pacjenta przyśpieszając w ten sposób powrót do zdrowia.

Dodatkowo terapia takiego pacjenta powinna być dosyć intensywna odbywać się jak najczęściej angażując gorszą część ciała i w odpowiedni sposób ją stymulować. Bardzo ważne są tu szczegóły (to w jaki sposób pacjent ćwiczy rękę, siada, czy stoi). Źle wykonane ćwiczenia mogą spowodować niewłaściwe wzmożone napięcie mięśni (spastykę) a w rezultacie opóźnić proces leczenia.

Szereg pacjentów może poświadczyć znaczną poprawę funkcjonowania

Przyjdź, zobaczymy jak jestem w stanie Ci pomóc