Terapia pacjentów ortopedycznych (złamania, skręcenia, uszkodzenia więzadeł) jest ściśle uzależniona od przedziałów czasowych jakie mają tkanki w trakcie gojenia się.

Zaraz po urazie, czy operacji fizjoterapia ma na celu opanowanie obrzęku i bólu. Kolejnym elementem jest poprawa mobilności tkanki powięziowej, mobilizacja blizny oraz poprawa zakresu ruchu w stawach.

Każdy uraz wymaga innego traktowania, w innym odstępie czasu. Ważne jest, aby po odtworzeniu zakresu ruchomości i siły mięśniowej w leczonym stawie, poprawić też priopriorecepcję i stabilizację kończyn co zminimalizuje ryzyko kolejnych urazów.

Pomagam przy złamaniach, skręceniach czy uszkodzeniach więzadeł

W niektórych przypadkach czas działa na twoją niekorzyść